Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

ROI,ROF

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Vinderei, judetul Vaslui
Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Vinderei, judetul Vaslui

Salarii de baza UAT Vinderei

Salarii de baza UAT Vinderei


DESPRE COMUNĂ --> Educaţie

Școala

Şcoala din satul Vinderei a luat fiinţă ca urmare a aplicării Legii obligativităţii învăţământului primar din 1864, lege introdusă de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

La început, funcţiona numai ca școală pentru băieţi, cu un singur învăţător, de obicei suplinitor, fiindcă nu erau cadre pregătite special. Şi-a desfășurat mulţi ani activitatea într-o casă particulară, apoi s-a construit un local propriu, pe terenul unde se află astăzi blocul de locuinţe și magazinul universal, compusă dintr-o sală de clasă și o cancelarie, cu faţa către vest, dându-i-se în proprietate și terenul cuprins între drumul comunal ce trece prin faţa Consiliului local, către sud, spre islaz, pârâul Vinderei - spre est, Consiliul local - la nord și actualul teren de sport - la sud. Astăzi, pe acest teren sunt următoarele construcţii: blocul de locuinţe, căminul cultural și biblioteca, postul de poliţie și circumscripţia sanitar-veterinară.

Băncile erau lungi și stăteau în ele câte patru copii.
Învăţământul se desfășura între orele 9-12 și 14-16, de luni până sâmbătă, inclusiv.
Pentru părinţii care nu-și lăsau copiii să frecventeze cursurile, reţinându-i la treburile gospodărești, se aplicau amenzi care, adunate, erau destul de mari.

Datorită creșterii numărului copiilor de vârstă școlară, în anul 1922 s-a început construcţia unui nou local, cu două săli de clasă și o cancelarie, care a fost terminată în 1923, director fiind Ştefan Toporaș.

Construcţia este din ceamur (pereţi groși din vălătuci de pământ amestecat cu paie) și a fost executată de către niște lipoveni, aduși în acest scop, deoarece erau pricepuţi la astfel de lucrări. La con¬struirea școlii au adus o contribuţie însemnată și locuitorii satului, cu munca și mijlocele de transport.

Dezvoltându-se învăţământul și crescând și numărul copiilor de vârstă școlară, s-a mai construit o sală de clasă în spatele acestei clădiri, având lungimea cât lăţimea celorlalte două, construite ante¬rior. Această sală precum și cea dinspre sud au fost apoi împărţite -în două spre a se realiza spaţiu pentru mai multe clase.

Înfiinţându-se școala generală, pentru a putea face faţă noilor cerinţe ale desfășurării procesului instructiv-educativ în bune condiţiuni, în anul 1961 s-a construit un nou local, alături de cel vechi, cu patru săli de clasă și laborator. Şcoala din Vinderei nu a avut în organizarea ei zece clase decât timp de patru ani, rămânând apoi cu opt clase, așa cum funcţionează și în prezent.

Şcoala a funcţionat de la început cu patru clase. în urma unei reforme petrecute în viaţa școlii românești după primul război mon¬dial, învăţământul primar a fost împărţit în două: divizia urbană (cu durata de patru ani) la orașe și divizia rurală (cu durata de cinci ani) la sate, pentru parcurgerea aceleași programe. De asemenea, la sate s-a înfiinţat și învăţământul complementar, cu durata de trei ani, pentru însușirea unor deprinderi practice.

Aceste transformări le-a cunoscut și școala din Vinderei, până în 1948 când au luat fiinţă gimnaziile unice, aproape în toate centrele de comună. Acestea însă n-au durat decât până în 1950 când s-au transformat în școli generale cu șapte clase, apoi în școli generale cu opt clase, așa cum funcţionează și astăzi.

În toată comuna Vinderei funcţionează patru școli generale și anume: Vinderei, Brădești, Docani și Obârșeni.

Şcoala din Vinderei cuprinde și copiii din satele Valea Lungă și Gara Tălășmani, din clasele V-VIII.

Efectivul copiilor din clasele I-IV este de 82 și se află în con¬tinuă descreștere. Cauzele acestui fenomen le voi descrie în capi¬tolul Populaţia. Clasele V-VIII funcţionează cu 98 de elevi.

Şcoala din Vinderei este încadrată cu patru învăţătoare și șapte profesori și profesoare. Are o bibliotecă proprie cu 5.232 volume, ce este folosită de către elevi sub îndrumarea cadrelor didactice.

Cel mai vechi director al școlii - învăţător calificat - pare a fi fost Ion Rogojină, care își'avea casa și proprietatea pe locul din faţa actualei primării, între drumul ce duce către Brădești și celălalt drum comunal ce duce la casele construite pe fosta lui proprietate.

L-a urmat apoi Ştefan Toporaș, între anii 1921-1934, după care au fost: Gheorghe Bumbaru, Ion Vânga, Ion Iancu, Ion Dabija, Cezar Bej an, Ioan Rogojină, Nicolae Zanoschi, Ion Cârlănaru, Pelaghiţa Mocanu, Constantin Dobromir, director și la data întocmirii acestei lucrări.

 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Grădiniţa de copii din satul Vinderei a fost înfiinţată în anul 1954. Este încadrată cu două educatoare, directoare fiind educatoarea Mariana Dobromir; își desfășoară activitatea cu un efectiv de 50 de copii.

Pe tot cuprinsul comunei funcţionează șase grădiniţe de copii, în satele: Vinderei, Brădești, Docani, Docăneasa - sat, Obârșeni și Valea Lungă.

Articol preluat din "O veche așezare de răzeși Vinderei", autor Gheorghe Arion profesor pensionar, maior (rez), veteran de război, născut în satul Vinderei, județul Vaslui, la 20 iunie 2013

Vizualizari: 1342
Data creare: 05-02-2018 11:24:49

Prezentare comuna Vinderei, județul Vaslui

Comuna Vinderei este așezată în sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanță de Vaslui, municipiul reședinţă de judeţ și 27 km distanță față de municipiul Bârlad, orașul cel mai apropiat din judeţ.

Anunț program SIPOCA

SIPOCA„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35

Anunț supunere dezbatere publică

Anunț supunere dezbatere publică